Actueel
PGZ informatie
Scootmobiel
Diversen
Standaardregels VN

<..>

Mensen met een handicap dienen op alle terreinen als volwaardige burger aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Ze hebben recht op een ’maatschappij zonder drempels’, in de breedste zin van het woord.

Dat vereist dat er op alle terreinen van beleid, waaronder wonen, verkeer en vervoer, media, cultuur en sport, voortdurend rekening gehouden wordt met de specifieke beperkingen van mensen met een handicap.

Dat betekent een toegankelijke samenleving en adequate voorzieningen, een breed gedragen en vanzelfsprekende solidariteit om dat voor elkaar op te brengen, en regelgeving op alle terreinen van beleid waarop mensen zich kunnen beroepen als gelijkberechtiging in het geding is.

De Standaardregels van de Verenigde Naties voor het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten en chronisch zieken dienen richting-gevend te zijn bij het ontwikkelen van het nationale en lokale gehandicaptenbeleid."
<..>
(Dhr. J. Troost, Voorzitter van de CG-raad)

Lees de VN regels in dit document (PDF)