Actueel
PGZ informatie
Scootmobiel
Diversen
Doelstelling PGZ

Doelstelling PGZ

Platform Gehandicapten Zuidplas is een plaatselijk platform, dat de belangen behartigt van mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. In dit platform zitten  mensen die uit ervaring weten wat voor impact een handicap of chronische ziekte heeft op het dagelijks leven.
Een handicap of chronische ziekte is geen keuze, het overkomt je. Veel mensen met een beperking worstelen daarnaast vaak met allerlei bijkomende problemen. Inkomensdaling, eenzaamheid, de moeizame gang naar allerlei hulpverlenende instanties, gebouwen die niet toegankelijk zijn, onbegrip en het gevecht om de regie over je leven zoveel mogelijk in eigen handen te houden zijn voorbeelden daarvan. Daarom wil het PGZ gebruik maken van haar ervaringsdeskundigheid om mee te denken en te praten met de gemeente over goede, op de persoon toegesneden voorzieningen en een toegankelijke maatschappij.

Hoe doen wij dat?

  • Door studie van de nieuwe  wetgeving en deze te bespreken met Zorgbelang Zuid Holland wat hiervan de gevolgen zijn voor mensen met een beperking
  • Door contacten te onderhouden met andere organisaties in de Zuidplas;
  • Door knelpunten die worden ervaren bespreekbaar te maken met de gemeente of raadsleden, waarbij Agenda 22 als uitgangspunt wordt gehanteerd;
  • Door contacten te onderhouden met alle politieke partijen;
  • Door contacten te onderhouden met andere platforms in de regio;
  • Door het in kaart brengen van de toegankelijkheid van gebouwen en het signaleren van onvolkomenheden in de bestrating en deze door te spelen naar de gemeente en overleg te voeren over mogelijke verbeteringen;
  • Door zich te laten ondersteunen door Zorgbelang Zuid Holland, de regionale organisatie voor belangenbehartiging van zorgvragers en ondersteuning aan cliëntenplatforms;
  • Door het beleggen van bijeenkomsten waar informatie wordt gegeven, die voor de doelgroep van belang is, er is regelmatig een openbare vergadering, waarop een ieder kan meedenken en meepraten over knellende zaken.