Actueel
PGZ informatie
Scootmobiel
Diversen
Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Iedereen die een aanvraag doet bij de gemeente in het kader van de WMO b.v. voor hulp bij het huishouden, vervoer, hulpmiddelen of begeleiding heeft recht op onafhankelijke kosteloze cliëntondersteuning. Het kan gebeuren dat de gemeente dit niet zelf aanbiedt maar dat u zelf er om moet vragen. De gemeente moet ervoor zorgen dat de cliëntondersteuning zo wordt vormgegeven dat het belang van de betrokken cliënt in deze ondersteuning uitgangspunt is. Mocht de cliënt twijfelen aan de objectiviteit van de cliëntondersteuner, dan mag hij de gemeente daarop wijzen en vragen om een andere ondersteuner.

De hulpvraag van de inwoner dient integraal en domeinoverstijgend te worden bekeken. Dit betekent dat het onderzoek ook moet kijken naar vragen en problemen van de inwoner op andere terreinen.

U mag ook zelf cliëntondersteuning regelen, zorg dan dat u een persoon kiest die u goed kent en weet wat uw problemen zijn. Dat kan uw partner zijn maar ook een goede vriendin of familielid of iemand vanuit een belangenorganisatie.Bespreek vooraf aan het keukentafelgesprek met uw cliëntondersteuner goed door wat uw situatie is en wat u wil aanvragen.

De gemeente heeft een brochure “cliëntondersteuning” met namen van organisaties die ondersteuning bieden.

Cliëntondersteuning

Heeft u te maken met langdurige zorg? En heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning?

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wet langdurige zorg-indicatie) heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. U kunt hiervoor kosteloos terecht bij Zorgbelang Zuid-Holland. De cliëntondersteuners werken vanuit de regio, waardoor zij de cliënt goed kunnen informeren over de (zorg)mogelijkheden in die betreffende regio, zoals het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod.

Onafhankelijke hulp                       

De cliëntondersteuners bij Zorgbelang Zuid-Holland zijn onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Ze werken altijd vanuit het belang van de cliënt, en helpen om weloverwogen keuzes te maken voor zorg die op dat moment het beste past. De cliëntondersteuners gaan vertrouwelijk om met de verstrekte informatie.

De onafhankelijke cliëntondersteuners bieden u:

Informatie en advies.

  • Hulp bij het kiezen van een passende zorgaanbieder.
  • Ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan en het zorgplan.
  • Bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen.

Contact

De cliëntondersteuners helpen u graag verder. U kunt hen bereiken onder telefoonnummer (088) 929 40 40 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur), of via de mail: clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl. De ondersteuning is gratis, u betaalt alleen de lokale belkosten.