Actueel
PGZ informatie
Scootmobiel
Diversen
Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas


Het werk van de Adviesraad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van de gemeente Zuidplas over het door de gemeente opgestelde beleid en de nadere uitvoeringeregels. De adviezen maken onderdeel uit van de stukken die, voor de uiteindelijke besluitvorming, naar de gemeenteraad worden verzonden.

PGZ heeft een vertegenwoordiger in de adviesraad.

Voor jaarverslag 2016 en adviezen: www.adviesraadzuidplas.nl.