Actueel
PGZ informatie
Scootmobiel
Diversen
Cliëntervaringsonderzoek 2015/16

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren.

Doelstelling van het onderzoek is te achterhalen wat de cliëntervaringen zijn van Wmo-cliënten in de gemeente.

Het onderzoek gaat in op thema’s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en welk effect de cliënten ondervinden op hun zelfredzaamheid. Het onderzoek is HIER TE DOWNLOADEN.