Actueel
PGZ informatie
Scootmobiel
Diversen
Verlaging eigen bijdrage

Het ministerie van VWS heeft besloten tot een verlaging van de maximale eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2017.
Iedere gemeente is vrij om de eigen bijdrage verder te verlagen (hoger mag niet). De gemeente Zuidplas heeft besloten om de  landelijke regels over te nemen.
Naast deze landelijk vastgestelde verlaging, heeft de gemeente Gouda besloten om de eigen bijdrage met ingang van 2017 nog verder te verlagen door het marginale tarief op 10% te zetten.
Vorig jaar hebben 42 gemeentes de wettelijke eigen bijdrage in het voordeel van hun burgers verlaagd.
Dat is op verschillende manieren gedaan. Gemeentes krijgen structureel geld van het rijk om maatwerk in inkomensondersteuning te geven.
Sommige gemeenten hebben de wettelijke eigen bijdrage verlaagd of ze laten de eigen bijdrage minder snel stijgen.
Een aantal gemeentes rekent niet de hele kostprijs door bij het innen van de eigen bijdrage.
Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is, kijk dan op www.CAK.nl.